Průmyslová vzduchotechnika

Zabýváme se návrhem, dodávkou a realizací systémů pro odsávání a filtraci tuhých znečišťujících látek pro celou řadu výrobních technologií, kde vzniká nadměrná prašnost, která zhoršuje pracovní prostředí, snižuje provozní spolehlivost strojů apod. Zejména se jedná o odsávání dýmů ze svařování, prachových částic z broušení (kovy, plasty, dřevo atd.), technologie pro dopravu a skladování sypkých materiálů (přesypy, zásobní sila apod.)

Pro zajištění vysoké efektivity odsávacích systémů navrhujeme a vyrábíme koncové odsávací prvky, které zajišťují co nejúčinnější odsátí znečištěné vzdušiny. Mezi tyto prvky patří zejména závěsné odsávací digestoře (ve štěrbinovém provedení), lamelové odsávací stěny, zákryty apod. Tyto prvky navrhujeme ve spolupráci s investory (zejména pracovníky na daném pracovišti), tak, aby provedení a umístění těchto prvků co nejvíce vyhovovalo obsluze na pracovišti a zároveň bylo zajištěno účinné nasátí znečištěné vzdušiny. Pro danou technologii vybereme nejvhodnější filtrační jednotku, nebo zrealizujeme kompletní systém odsávání s komponenty dle požadavku a zadání investora.

Servis
Provádíme pravidelný i havarijní servis systémů odsávání a filtračních jednotek vč. dodávky a výměn filtračních prvků, servis provádíme na filtračních jednotkách celé řady výrobců, např. Kemper, Plymovent, Nederman, Cipres atd.

Jsme autorizovaný servisní partner fy. DONALDSON INDUSTRIAL ČR s.r.o.